Boventallig personeel? Outplacementbureau publieke sector.

Ik zoek naar een nieuwe plek voor mijn medewerker

Als werkgever in de publieke sector levert u een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vragen. Dat moet op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier. Dat betekent dat uw organisatie voortdurend in beweging is. Dan kan het gebeuren dat werknemers boventallig raken. En deze op zoek moeten naar een andere werkplek. Er kan ook een andere reden zijn om afscheid te nemen van een medewerker, bijvoorbeeld omdat die volgens u op een andere plek beter tot zijn recht zal komen. Als betrokken werkgever vindt u het echter wel belangrijk dat een (oud) werknemer zich op een nieuwe bestemming verder kan ontwikkelen. Sequens next biedt hiervoor een oplossing. Wij helpen kandidaten uit het publieke domein via een mobiliteitsbaan op weg naar een zinvolle toekomst.

 

Lees ook meer in onze factsheet.

CVOM (Openbaar Ministerie):

“Ik zocht voor een aantal medewerkers een nieuwe functie buiten de eigen organisatie. Via een mobiliteitsbaan bij sequens next is dat voor beiden gelukt. Over de wijze waarop dit is verlopen zijn de medewerkers en ik zelf zeer tevreden.”

 

Kwaliteiten inzetten op de juiste plek

Van werk naar werk traject in de publieke sector

Het mobiliteitsdienstverband: vaste stappen

Van oriëntatie tot nieuwe uitdaging

Transparant en kostenbewust

Ontvang een prijsopgave voor uw situatie

sequens next | Postbus 94 | 2770 AB Boskoop | 0172 - 404 405