missie-sequens-next

Missie 

 

Werknemers vanuit de publieke sector begeleiden naar een zinvolle toekomst
Dat is onze missie. Wat de reden ook is. Bijvoorbeeld omdat de werknemer boventallig is verklaard. Of geen goede aansluiting meer vindt vanwege beleidsveranderingen. Wij helpen hen bij de zoektocht naar een toekomst waarin zij met positieve energie zinvol werk verrichten voor een nieuwe werkgever. Het belangrijkste is dat de functie aansluit bij de drijfveren en ambitie van de werknemer. Dat kan opnieuw bij een werkgever in de publieke sector zijn. Maar dit hoeft niet.

Duurzaam resultaat door persoonlijke aandacht en begeleiding
Er is enkel duurzaam resultaat als kandidaten gemotiveerd werken aan zichzelf. En vervolgens actief zoeken naar een plek en een passende werkgever. Een nieuwe uitdaging die bij hen past. Op weg naar deze nieuwe uitdaging kan soms een tussenstap nodig zijn met tijdelijke projecten of werk op vrijwillige basis, waardoor kandidaten meer ervaring in een werkveld opdoen. Onze kandidaten doorlopen hun proces nooit alleen. Wij begeleiden hen altijd persoonlijk en intensief.

 

Begeleiding op maat dankzij ons uitgebreide netwerk
Per kandidaat kiezen we de juiste benadering. En geven we de begeleiding op maat vorm. Met de behoeften en wensen van de kandidaat als uitgangspunt. Daarvoor doen we een beroep op ons uitgebreide netwerk van professionele coaches, loopbaanadviseurs, arbeidspsychologen, pensioendeskundigen en ervaren begeleiders. Sequens next is een dochteronderneming van Van Kleef & Partners, een adviesbureau gespecialiseerd in bestuurlijke- en juridische vraagstukken in de publieke sector. Hierdoor kan Sequens next werkgevers in de publieke sector goed adviseren bij realiseren van duurzame oplossingen voor hun werknemers.

 

sequens next | Postbus 94 | 2770 AB Boskoop | 0172 - 404 405